Năm nay tôi 58 tuổi, 5 năm nay bị chứng viêm khớp hành hạ, khớp của