Điều trị viêm đa khớp dạng thấp bằng khí công

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp bằng khí công

Phất thủ liệu pháp. Phất thủ liệu pháp còn gọi là Dịch cân kinh với ý nghĩa là thay đổi gân cốt nên có thể được vận dụng để điều trị bệnh thấp khớp. Phất thủ liệu pháp là một phương pháp khí công đơn giản, có tác dụng làm …