Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu ( Phần 2 )

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu ( Phần 2 )

Vật lý trị liêu thường đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi thoat vi dia dem và gai cột sống. Những phương pháp của nó không chỉ giúp giảm thoat vi dia dem lập tức mà còn dạy bạn cách huấn luyện cơ thể và phòng ngừa tổn thương. Có nhiều kỹ …