Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng tiểu châm đao

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng tiểu châm đao

Phòng khám dùng phương pháp chữa bệnh hiện đại- Tiểu Châm Đao để tiến hành điều trị. Phương pháp điều trị này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phương pháp châm cứu cổ truyền cùng với y học hiện đại nhằm chữa trị triệt để bệnh thoát vị đĩa đệm và …